AULA D’ESTUDI

L’Aula d’estudi assistit és un servei que s’ofereix a les escoles i instituts, i consisteix en classes de reforç extraescolars impartides en el mateix centre.

El propòsit de l’activitat és fer que els i les alumnes assoleixin amb èxit els objectius del currículum, donant- los un cop de mà amb els continguts de les matèries més difícils i, alhora, ajudant-los a adquirir hàbits de treball i d’estudi.

L’Aula d’estudi assistit és una activitat dirigida a alumnes de primer de la ESO per treure major profit del seu esforç i millorar els seus resultats acadèmics.

Objectius de l’activitat:

  1. Mitjançant la correcta realització dels deures, millorar els resultats acadèmics dels i les alumnes, gràcies a la correcta adquisició d’habilitats d’aprenentatge, i al treball i seguiment individualitzat.
  2. Afavorir estratègies organitzatives d’aprenentatge, enfocades a potenciar l’autonomia personal.
  3. Reforçar hàbits escolars i aprendre tècniques d’estudi. Aprendre a utilitzar diferents fonts d’informació, per adquirir nous coneixements.
  1. Facilitar l’accés de l’alumnat als recursos que ofereix l’entorn immediat (biblioteca, equipament informàtic…) amb l’objectiu de fer els deures escolars i incentivar el gust per l’aprenentatge.
  2. Promoure la integració i cohesió del grup, proporcionant estratègies de col·laboració i ajuda mútua.
  3. Potenciar la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, així com la confiança en un mateix, la participació i el sentit crític, respectant les diferències interpersonals amb la resta de companys i companyes.

DIES: DE DILLUNS A DIVENDRES

HORARI: de 15:45 a 16:45h.

ACTIVITAT IMPARTIDA A L’INSTITUT I DIRIGIDA PER “L’AULA RECURSOS EDUCATIUS” de Sant Quirze del Vallès.