ACOLLIDA MATÍ

Des de l’AMPA de l’escola Purificació Salas oferim el servei d’acollida de matí que té per objectiu ajudar a les famílies que per qüestions de feina i/o incompatibilitat horària han de portar els nens/es a l’escola abans de les 08:30h.

Data d’inici: el primer dia d’escola.

Oferim els següents horaris/preus:

  • De 07:30 a 08:30h. Preu fix mensual *, preu esporàdic *.
  • De 08:00 a 08:30h. Preu fix mensual *, preu esporàdic *.

Les inscripcions es faran a l’AMPA de l’escola Purificació Salas a travès del correu extraescolars@ampapurisalas.cat

* Encara no tenen els preus establerts, estan pendents de l’organització dels espais al centre segons la normativa que marqui el ministeri d’educació i sanitat enfront al COVID-19. 

Totes les activitats extraescolars han de pagar matricula. Si la inscripció es al juliol tindrà un import de 10€ si la feu al setembre serà de 15€

Documentació necessària per inscriure’s:

  • Full d’inscripció
  • 1 foto
  • 10€ per activitat si la inscripció es fa al juny i juliol i si la feu al setembre l’import de la matricula serà de 15€

Per garantir la continuïtat de l’activitat, el compromís d’inscripció serà mínim d’1 trimestre. En cas que es doneu de baixa,  només s’acceptarà la baixa  durant el primer mes.

Totes les activitats tenen un mínim i un màxim de nens/es per grup. Si un grup no arriba al mínim establert d’inscripcions, l’activitat no es podrà portar a terme.