EXTRAESCOLARS

Les extraescolars que ofereix l’AMPA de l’escola Purificació Salas, per als alumnes de l’institut, per aquest curs 2020-21 són:

  • Aula d’estudi: de dilluns a divendres de 15:45 a 16:45h.
  • Futbol Sala (1er-2on-3er): dilluns i dimecres de 16:45 a 18:15h.
  • Judo (1er-2on-3er): dilluns i dimecres de 18:15 a 19:15h.
  • Tennis Taula (1er-2on-3er): dilluns o dimarts de 15:45 a 16:45h.
  • Frisbit (1er-2on-3er): dimarts i dijous de 15:45 a 16:45h.
  • Robòtica: dimecres 15:45 a 16:45h.
  • Instrument musical (30 minuts): 15:45 a 16:15h, dies a convenir.

Inscripcions: És podran realitzar del 20 de juliol al 25 d’agost, i del 1 al 14 de setembre, per via telemàtica ampa@ampapurisalas.cat.

La matrícula serà de 10 € si la inscripció la féu abans del 25 d’agost, i de 15 € al setembre.

El pagament de la matrícula es fa al compte d’extraescolars ES09 2100 6067 2602 0000 1082.

Quan realitzeu la inscripció, heu d’adjuntar el full d’inscripció i justificant de pagament.

Detallem els enllaços per descarregar el full d’inscripció , www.ampapurisalas.cat, a l’apartat de les extraescolars.

Calendari: Les extraescolars començaran el dia 1 d’octubre, menys l’aula d’estudi que començarà al setembre, i finalitzaran al maig. 

Sessions de prova: En el cas que vulgueu que el vostre fill/a provi l’activitat quan ja estigui en marxa, la podeu sol·licitar a extraescolars@ampapurisalas.cat.

Mínim de places: Totes les activitats tenen un mínim i un màxim d’alumnes per grup. Si un grup no arriba al mínim establert d’inscripcions, l’activitat no es podrà dur a terme.

Baixes de l’activitat: Les baixes s’hauran de tramitar abans que finalitzi el trimestre, al despatx de l’AMPA o per correu electrònic extraescolars@ampapurisalas.cat.

Per garantir la continuïtat de l’activitat, el compromís d’inscripció serà mínim d’1 trimestre. En cas que us doneu de baixa,  només s’acceptarà la baixa  durant el primer mes.