Acollida matí

Des de l’AMPA de l’escola Purificació Salas oferim el servei d’acollida de matí que té per objectiu ajudar a les famílies que per qüestions de feina i/o incompatibilitat horària han de portar els nens/es a l’escola abans de les 08:30h.

Data d’inici: el primer dia d’escola.

Oferim els següents horaris/preus:

  • De 07:30 a 08:30h. Preu fix mensual 28€, preu esporàdic 4,00€.
  • De 8:00 a 08:30h. Preu fix mensual 15€, preu esporàdic 3,50€.

Inscripcions a les extraescolars:

Les inscripcions es faran al despatx de l’AMPA els següents dies/horaris: del 25 de juny al 31 de juliol de 9 a 14:00h. menys els dimecres i el dia 3 de juny, també ho podeu fer per correu a extraescolars@ampapurisalas.cat adjuntant el full del ingrés de la matricula.

Totes les activitats extraescolars han de pagar matricula. Si la inscripció es al juliol tindrà un import de 10€ si la feu al setembre serà de 15€

Documentació necessària per inscriure’s:

  • Full d’inscripció
  • 1 foto
  • 10€ per activitat si la inscripció es fa al juny i juliol i si la feu al setembre l’import de la matricula serà de 15€

Per garantir la continuïtat de l’activitat, el compromís d’inscripció serà mínim d’1 trimestre. En cas que es doneu de baixa,  només s’acceptarà la baixa  durant el primer mes.

Totes les activitats tenen un mínim i un màxim de nens/es per grup. Si un grup no arriba al mínim establert d’inscripcions, l’activitat no es podrà portar a terme.

Full d’inscripció