EAF Sant Quirze (Espai d’Acompanyament Familiar en l’adolescència).

Arrel la posada en marxa del cicle “Creixem en família” adreçat a les famílies d’adolescents i joves es detecta la necessitat de crear un espai específic d’atenció individualitzada a les famílies d’adolescents i joves per acompanyar-les en el procés de criança dels seus fills i filles així com derivar-les en els casos més concrets que ho requereixin.

Aquesta assessoria del servei de Joventut pretén ser un espai acollidor, personal i íntim de caràcter preventiu per a ajudar a millorar el benestar personal, familiar i social, afavorir relacions familiars saludables i enfortir habilitats parentals dins les famílies, siguin del format que siguin, que conviuen amb adolescents i joves.

A partir de l’1 de juliol, tots els dijous de 17 a 20h, es podran sol·licitar entrevistes amb la professional de Joventut en aquest espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars, on orientar-se i ajudar a les famílies a trobar respostes davant els canvis i incerteses que de vegades sorgeixen i fer-ho, si cal, a través de professionals especialitzats.

  • Per a més informació i sol·licitud de cita prèvia adreceu-vos a:
  • 678.040.628

You may also like...