Convocatòria d’Assemblea General

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL

___________________________________________________________________

Tots els socis i sòcies de l’AMPA de l’Institut Salas Xandri esteu convocats a l’Assemblea General que se celebrarà en la data, hora i lloc que us indiquem a continuació:

Data:  23 d’octubre de 2018.

Hora: 21:30h.

Lloc: Menjador

Ordre del dia:

Aprovació acta anterior.

 1. Presentació nous membres Ampa i aprovació càrrecs de la Junta 2018-2019 amb delegació de facultats per a la inscripció a Justícia:
 • Presidenta: Raquel Jiménez Artacho / Tresorera: Belén Serra Gallego / Secretària: Gemma Coca Casahuga / Vicepresidenta: Esther Mendoza Rodríguez / Vocals: Eli Jáimez, Xesco Vilches Garcia, Maribel Milian Ariño, Piedad Ruiz Ruiz, Olga Baldomà, Rosa María Olea Sanchís.
 1. Ratificació de càrrecs inici curs 2017-2018 amb efectes de l’acta anterior, ratificació substitució de càrrecs durant el curs 2017-2018.
 2. Modificació Estatuts:
  1. Article 1 – Denominació: passa a Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Salas Xandri (AFA ISX).

Redactat actualment vigent“Article 1: L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut Salas Xandri, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AMPA ISX, (…)”.

Proposta redactat NOU per aprovar “Article 1: L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Salas Xandri, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AFA ISX, (…)”.

  1. Article 9 – Assemblea General Ordinària:

Redactat actualment vigent“Article 9: L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim dos cops l’any, la primera al mes de Juny i la segona al mes d’Octubre.”.

Proposta redactat NOU per aprovar Article 9: L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, al mes d’Octubre.”.

 1. Memòria del curs anterior – Informe de gestió.
 2. Estat de comptes del curs 2017-2018.
 3. Pressupost del curs 2018-2019.
 4. Precs i preguntes.

 

Sant Quirze del Vallès, 10 d’octubre de 2018.

You may also like...