CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL

Tots els socis i sòcies de l’AMPA de l’Institut Salas i Xandri esteu convocats a l’Assemblea General que se celebrarà en la data, hora i lloc que us indiquem a continuació:

 

Data: 17 d’Octubre de 2017

Hora: 21:30

Lloc: Menjador

Ordre del dia:

  1. Presentació dels nous membres de l’AMPA.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  3. Memòria del curs anterior.
  4. Estat de comptes del curs 2016-2017.
  5. Pressupost del curs 2017-2018.
  6. Assumptes de tràmit.
  7. Precs i preguntes.

Sant Quirze del Vallès, 10 d’Octubre de 2017

You may also like...