Socialització llibres

 

La socialització de llibres comporta un estalvi important per a les famílies així com un reforç de l’educació amb valors com són el respecte per allò que és de tots, la solidaritat i l’esperit cooperatiu.

Acollir-se al sistema de socialització és voluntari.

A final de curs, seguint les instruccions dels professors, s’hauran de retornar a l’escola els llibres no fungibles en bon estat, per poder-los re-utilitzar el curs següent. Els llibres malmesos que calgui comprar de nou s’hauran de reemborsar.

Els preus d’aquest servei són els següents:

  • subscripció al servei: 10€ (1 sola vegada)
  • quota anual: 30€/any 

Per tal d’adherir-se al projecte cal emplenar el full d’adhesió que us adjuntem a continuació i enviar-lo per mail a ampa@isx.cat.

Document adhesió socialització 2018-19.docx