ACOLLIDA

Funcionament acollida matinal

 

 

 

 

 

ACOLLIDES MATÍ PREU FIX MENSUAL PREU ESPORÀDIC
07:30-08:30 28,00 € 4,00 €
08:00-08:30 15,00 € 3,50 €